REHABILITACJA

...

Od momentu swojego wypadku, czyli od października 2004 roku rehabilitacja jest ze mną związana nierozłącznie. Uraz rdzenia kręgowego i po reanimacyjne niedotlenienie mózgu spowodowało porażenie czterokończynowe, wymagające systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji.


Usprawnianie rozpocząłem około trzy tygodnie po wypadku. W miedzy czasie przeszedłem skomplikowaną operację kręgosłupa, po której trafiłem do ośrodka STOCER w Konstancinie gdzie przeszedłem intensywną rehabilitację. Po okresie około dziewięciu miesięcy spędzonych w Stocerze trafiłem do ośrodka Repty w Tarnowskich Górach gdzie przebywałem około trzech miesięcy.
Od sierpnia 2006 roku rozpocząłem rehabilitacje w zakładzie rehabilitacji leczniczej po urazach kręgosłupa AKSON we Wrocławiu. Moja terapia była również prowadzona w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej (dawniejsze AS Studio) w Krakowie gdzie trafiłem w czerwcu 2008 roku.


W tych dwóch ośrodkach kontynuuje rehabilitacje do dnia dzisiejszego.  W dużej mierze moja terapia uzależniona jest od sytuacji finansowej, ponieważ wymienione ośrodki nie otrzymują refundacji z NFZ. Oczywiście podczas pobytu w domu również rehabilitacja towarzyszy mi codziennie. Aby mój stan funkcjonalny ciągle się polepszał fizjoterapia jest nieodzowną częścią mojego życia.